اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات افراد حقیقی

هر ساله در ایران 31 تیر ماه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشد. از این رو افراد حقیقی برای بهره‌مندی از مزایای قانونی که برای پرداخت مالیات در نظر گرفته شده و همچنین عدم پرداخت جریمه به دلیل پرداخت نکردن مالیات  نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام می‌کنند. بنابراین تکمیل اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات صحیح مسئله مهمی می‌باشد. اما همواره اختلافاتی بین سازمان مالیاتی و افراد حقیقی بر سر مقدار مالیات وضع شده به وجود می‌آید که در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در حل این اختلافات و اعتراض به مالیات های تعیین شده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی خواهیم پرداخت.

اظهارنامه مالیاتی سندی است که در آن شرکت یا شخص حقیقی کارنامه مالی سالیانه خود را جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌دهد. دو دسته از افراد حقیقی طبق قانون موظف به پرداخت مالیات می‌باشند. مورد اول هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‌کند و مورد دوم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران کسب می‌کند موظف به پرداخت مالیات حاصل از درآمد‌های خود هستند. از آن جایی که عدم وارد کردن اطلاعات صحیح در اظهار نامه مالیاتی تخلف محسوب می‌شود و در صورت محرز شدن تخلف فرد علاوه بر پرداخت مالیات موظف به پرداخت جریمه نیز می‌باشد لذا افراد حقیقی می‌توانند از کارشناس رسمی امور مالیاتی برای تعیین کارنامه مالی سالیانه خود و وارد کردن اطلاعات صحیح در اظهار نامه مالیاتی کمک بگیرند. کارشناس امور مالیاتی با بررسی کلیه درآمد‎ها و هزینه‌ها و گردش مالی شخص مورد نظر در تکمیل اطلاعات مالی شخص به او کمک می‌کند. اما در مواردی نیز شخص حقیقی به میزان مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی معترض است و ادعا می‌کند که مالیاتی که بر درآمد او وضع شده بیش از مقداری است که باید باشد و یا ادعا می‌کند که ماموران مالیاتی در محاسبه درآمد‌ها و گردش مالی سالیانه او دچار اشتباه شده‌اند. در موارد این چنینی نیز می‌توان به کارشناس رسمی امور مالیاتی برای رفع اختلاف بین طرفین مراجعه کرد. کارشناس امور مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک موجود در ارتباط با اموال و دارایی‌ها و درآمد‌های شخص حقیقی به بررسی ادعای وی مبنی بر وضع مالیات بیش از مقدار قانونی می‌پردازد و نتایج بررسی‌های خود را در قالب گزارش برای مراجع ذی صلاح ارسال می‌کند تا مسئولان مربوطه با اتکا بر گزارش کارشناس رسمی امور مالیاتی حکم نهایی را در خصوص ادعای شخص حقیقی صادر کنند. همچنین در برخی موارد شخص حقیقی ادعا می‌کند که مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و در نتیجه از پرداخت مالیات معاف است که این ادعای وی گاها توسط سازمان امور مالیاتی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. کارشناس دادگستری امور مالیاتی با تسلطی که بر مفاد قوانین مالیاتی دارد و همچنین با بررسی ادعای شخص حقیقی و اسناد و مدارک وی و همچنین بررسی دلایل سازمان امور مالیاتی مبنی بر معاف نبودن شخص از پرداخت مالیات جمع بندی خود از مستندات موجود را به صورت گزارشی به مراجع حل اختلاف ارسال می‌کند تا در صورت صحت ادعای فرد حقیقی او از پرداخت مالیات معاف شود.